Падналите дървета се премахват бързо

На пръв поглед падналите дървета се отстраняват лесно. Може и в някои случаи това е така, но доста често се случва дори тази операция да е сложна. Трябва да се вземат предвид много ситуации и разбира се недопускане по-големи щети ако вече такива са били нанесени.